Гагнуурын аппарат

Үзүүлэлт

1

Загвар

MMA-250

2

Хүчдэл

220В±15%

3

Гаргах гүйдэл (хамгийн их)

220А

4

Гаргах хүчдэл (хамгийн их)

28.8V

5

Хэвийн орох хүчдэл

46А

6

Ачаалалгүй үеийн хүчдэл

65V

7

Үр ашигийн хувь

85%

8

Электрод

2.5/3.2/4.0

9

Хамгаалалтын ангилал

IP21S

10

Овор хэмжээ

400мм*160мм*310мм

11

Гарны кабель

2.5м

12

Газардуулгын кабель

1.5м