Хөрс халаагч аппарат
Ангилал : Хөрс халаагч

Хөрс халаагч аппарат: Хаврын үрсэлгээ хийхэд хөрс халаах шаардлага зайлшгүй гардаг. 1квт-ын 120м урттай 3ш халаагч утсыг зэрэг ажиллуулах хүчин чадалтай. Температурыг 0-40C хооронд тохируулах боломжтой. БНСУ