HR-641 мэдрэгч
Ангилал : Термометр

HR-641 мэдрэгч: Агаарын харьцангуй чийгшил 20-90%, температур -30- +70°С, 30м зайд утасгүй ажиллана