Оройн салхивч
Ангилал : Оройн салхивч

Халсан агаар хүлэмжийн оройн хэсэгт хуралдаж, гадагшлалгүй хадгалагддаг. Энэ нь хүлэмжийн температурыг хүссэн хэмжээнд барихад хүндрэл учруулдаг. Оройн салхивчийг хийснээр хүлэмжийн халсан агаар шууд гадагшлах давуу талтай.
6м х 20м хүлэмжинд 2ш оройн салхивч хийхэд тохиромжтой.