Оройн салхивч нээгч
Ангилал : Оройн салхивч

Хүлэмжийн оройн салхивчийг нээх зориулалттай, уртааш 100м урт салхивчийг нээж хаах хүчин чадалтай. БНСУ