Нарны малгай
Ангилал : Бусад

Ногоочдод зориулсан, нарнаас хамгаалсан малгай. Нүүр болон хүзүүг нар салхинаас маш сайн хамгаална. БНСУ