Шланк эвхэх дамар
Ангилал : Бусад

Сайн чанарын төмөр материалаар хийгдсэн дамар. Шланк орооцолдохгүй, эмх цэгцтэй, хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчилнө. БНСУ