Хөрс халаагч утас
Ангилал : Хөрс халаагч

Хөрс халаагч утас: 1квт хүчин чадалтай, 120м урттай, хөрсөнд ил болон булж хэрэглэх зориулалттай. БНСУ