Зэрлэг чавчигч

Хүлэмж болон ил талбайн зэрлэгийг чавчиж, хусч авах зориулалттай. Мөн хөрсийг сийрүүлэх, суллахад тохиромжтой. БНСУ