Мөчрийн хайч
Ангилал : Мөчрийн хайч

Хэрэглээ: Төрөл бүрийн мод, бут сөөгний мөчир, тайрах, танах

Давуу тал: Ажлын хэсэг сайн чанарын гангаар хийгдсэн, ир хялбар мохохгүй, Хэрэглэхэд гарт эвтэйхэн, хөнгөн. БНСУ

Хэмжээ: 21см