Бут сөөгний хайч

Бут сөөгийг хэлбэржүүлэн засахад ашиглана. Хайчны ир сайн чанарын гангаар хийгдсэн ба удаан ашиглах боломжтой. Хөнгөн цагаан иштэй, иш сунахгүй. Ир хамгаалах хуванцар гэртэй. БНСУ

  • Урт: 64см
  • Ирний урт: 19см