Зүлэг тэгшлэгч

Зүлгийг тэгшилж тайрах, арчилгаанд хэрэглэнэ.  АНУ