Шавьж баригч төхөөрөмж

Шавьжны дуртай гэрлийг ашиглан шавьжийг өөртөө татаж барих зарчмаар ажилладаг төхөөрөмж юм. 220в-ын тогоор ажиллана. Хувийн сууц, зуслангийн байшин, малын ферм, хүлэмж, ногооны талбайд ашигладаг.