Шавьжны тор
Ангилал : Шавьжны тор

Хүлэмжинд шавьж, хортон орохоос хамгаалж салхивчинд бэхлэж хийдэг. Торны нүхний хэмжээ 4ммх4мм, цэнхэр өнгөтэй.