Төв аймгийн ЖАРГАЛАНТ Сумын "Тариаланчдын Зөвлөгөөн-2024”
2024.05.02


Төв аймгийн ЖАРГАЛАНТ Сумын "Тариаланчдын Зөвлөгөөн-2024”-д "Мөнх ногоон тал" компани STAR болон GREENFIELD брэндийн төмсний техникүүдээ танилцуулж байна. Сумын удирдлага, тариаланчидтай уулзаж техник шинэчлэл, ашиглалт, хэрэгцээ, шаардлагын талаар санал бодлоо хуваалцаж байна.